Kredyt hipoteczny – wymagane dokumenty, procedury – najważniejsze informacje

Kredyt hipoteczny - wymagane dokumenty, procedury - najważniejsze informacje

Kredyt hipoteczny – najważniejsze informacje

Wiele osób marzy o posiadaniu własnego mieszkania lub domu, ale nie każdy może sobie pozwolić na sfinansowanie tego marzenia za gotówkę. Sposobem na sfinansowanie zakupu nieruchomości jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Uzyskanie kredytu hipotecznego to złożony proces, który wymaga uwzględnienia wielu czynników.

Kredyt hipoteczny i jego procedury

Na początku drogi do uzyskania kredytu hipotecznego należy sprawdzić swoją zdolność kredytową. Zdolność kredytową jest zależna od następujących czynników:

 • okres spłaty kredytu,
 • wysokość wkładu własnego,
 • posiadane zobowiązania finansowe,
 • forma zatrudnienia,
 • wielkość gospodarstwa domowego,
 • koszty utrzymania gospodarstwa domowego,
 • historia współpracy naszej z danym bankiem,
 • wiek kredytobiorcy,
 • stan cywilny,
 • miejsce zamieszkania.

Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny

Banki wysoko cenią posiadanie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pamiętajmy, że na naszą zdolność kredytową negatywnie wpływają następujące czynniki:

 • zatrudnienie tylko w oparciu o umowę cywilnoprawną,
 • wysoki wiek kredytobiorcy, który dodatkowo wpływa na okres kredytowania,
 • wysokie koszty utrzymania gospodarstwa domowego,
 • posiadanie karty kredytowej,
 • posiadanie limitu debetowego w koncie,
 • posiadanie zobowiązań finansowych w obcej walucie,
 • wybór raty malejącej,
 • uzyskiwanie dochodu w walucie mało popularnej,
 • niski scoring kredytowy,
 • wynagrodzenie składające się z wielu czynników.

Czynniki obniżające zdolność kredytową nie powodują, że wnioskując o kredyt hipoteczny otrzymamy decyzję negatywną. Ceny mieszkań oraz domów są uzależnione od lokalizacji. Pamiętajmy, aby najpierw zbadać ile dany bank może przyznać nam kredytu, a następnie szukać nieruchomości. Jeżeli poszukiwania nieruchomości po zbadaniu zdolności kredytowej trwają długo to należy ponownie dokonać jej zbadania.

Składanie wniosku o kredyt hipoteczny

Jeżeli dokonaliśmy zbadania zdolności kredytowej oraz wyboru nieruchomości należy przejść do etapu wyboru oferty kredytu hipotecznego. Po wybraniu oferty kredytu hipotecznego należy złożyć wniosek kredytowy wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami podlega weryfikacji. Bank ma 21 dni, aby podjąć decyzję odnośnie naszego wniosku. W tym czasie bank przeprowadza także analizę scoringową. Scoring stanowi wiarygodność kredytową klienta. Podejmując decyzję kredytową bank sprawdza informacje na temat klienta, które są gromadzone w Biurze Informacji Kredytowej.

Biuro Informacji Kredytowej na życzenie banku przekazuje informacje, które uzyskał z BIG InfoMonitora. Dostarczone dokumenty są również weryfikowane pod względem prawnym. Dokumenty muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Bank przeprowadza również analizę ekonomiczną, która ma na celu ocenienie, czy klient poradzi sobie ze spłatą kredytu hipotecznego. Bank w procesie podejmowania decyzji kredytowej dokona wyceny nieruchomości. Podczas wyceny nieruchomości bank bierze pod uwagę następujące elementy:

 • lokalizację nieruchomości,
 • położenie nieruchomości,
 • powierzchnie nieruchomości,
 • stan prawny,
 • otoczenie nieruchomości,
 • stan nieruchomości,
 • wysokość czynszu,
 • organizację mieszkania,
 • bliskość środków komunikacji.

Wycenę nieruchomości może przeprowadzić rzeczoznawca majątkowy. Bank mając wszelkie informacje dokonuje decyzji kredytowej. Decyzja pozytywna oznacza, że bank wyraża zgodę na zawarcie umowy kredytu. Podpisując umowę kredytową pamiętaj, aby dokładnie się z nią zapoznać.

Kredyt hipoteczny – co składa się na jego koszt?

Wybierając kredyt hipoteczny należy mieć to, aby oferta była atrakcyjna dla nas. Na koszt kredytu hipotecznego wpływają następujące elementy:

 • odsetki, które są wyliczone na podstawie oprocentowania nominalnego,
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania,
 • opłaty przygotowawcze,
 • prowizje,
 • marże,
 • ubezpieczenie pomostowe,
 • koszty pozostałych produktów, które dołącza do kredytu bank,
 • koszty wcześniejszej spłaty kredytu,
 • kwota kredytu, którą chcemy pożyczyć od banku,
 • system spłaty, czyli raty równe lub malejące.

Kredyt hipoteczny – jakie są wymagane dokumenty?

W celu złożenia wniosku o kredyt hipoteczny należy przygotować następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • drugi dokument tożsamości,
 • w przypadku małżeństw, które posiadające rozdzielność majątkową należy przedstawić dokument, który to potwierdza,
 • w przypadku małżeństw będących w separacji lub po rozwodzie należy przedstawić orzeczenie sądu,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach,
 • wyciąg z rachunku bankowego obejmujący okres 6 lub 12 miesięcy,
 • deklaracja PIT 37,
 • świadectwo pracy, jeżeli nastąpiła zmiana pracodawcy,
 • umowa o pracę.

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą muszą przedstawić następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający nadanie numeru NIP oraz REGON,
 • dokument potwierdzający wpis do ewidencji gospodarczej,
 • deklaracja PIT-36 lub PIT 36-L obejmująca ostatni rok,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z wpłatami na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • wydruk z księgi przychodów i rozchodów.

Do wniosku o kredyt hipoteczny należy dołączyć dokumenty odnośnie posiadanych zobowiązań kredytowych, czyli:

 • zaświadczenie o obsłudze kredytu,
 • zaświadczenie o spłacie kredytu,
 • umowy kredytowe,
 • dokument potwierdzający aktualny stan zadłużenia.

Składając wniosek o kredyt hipoteczny należy zapoznać się z regulaminem oferty kredytowej.