Jak Polak ma założyć działalność gospodarczą w Niemczech?

Jak Polak ma założyć działalność gospodarczą w Niemczech?
polski księgowy

Rynek niemiecki jest atrakcyjny dla wielu polskich przedsiębiorców. Warto dowiedzieć się, jak założyć działalność gospodarczą w Niemczech, będąc Polakiem. Jakie warunki trzeba spełnić, jak zarejestrować firmę i jak wyglądają kwestie podatkowe związane z prowadzeniem takiej działalności?

Podatki od działalności gospodarczej w Niemczech

W Niemczech obowiązują przedsiębiorców tzw. fazy podatkowe. Pierwsza faza (faza I) dotyczy kosztów związanych z zakładaniem firmy w Niemczech. Obejmuje ona koszty na poczet działalności gospodarczej, m.in. koszty doradztwa, dojazdów, telefonów, czy znaczków skarbowych. To tzw. vorweggenommene Betriebsausgaben, które należy przedstawić w niemieckim urzędzie skarbowym – Finanzamt.

Początkującemu przedsiębiorcy w Niemczech nie będzie łatwo samodzielnie zgromadzić wszystkie dokumenty, niezbędne do rozliczenia kosztów działalności w pierwszej fazie podatkowej. Może on jednak znaleźć np. polskie biuro rachunkowe w Monachium czy w innym niemieckim mieście, a polski księgowy wytłumaczy, co powinno znaleźć się w dokumentacji wysyłanej do Finanzamt. Wśród dokumentów tych znajdują się:

  • lista wydatków wraz z fakturami i notatką, na jakie cele poniesiono wydatki,
  • suma wydatków poczynionych na poczet prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech,
  • załącznik do zeznania podatkowego,
  • deklaracja podatkowa VAT – Umsatzsteuererklärung.

Wszystko to składa się we właściwym urzędzie skarbowym w Niemczech. W wypełnieniu deklaracji pomoże polski księgowy w Niemczech, który może być doradcą dla przedsiębiorcy na każdym etapie zakładania i prowadzenia działalności.

Druga faza podatkowa dotyczy poinformowania urzędu gminy. Wówczas przedsiębiorca musi zarejestrować swoją działalność.

Rejestracja działalności w Niemczech

Biuro rachunkowe w Niemczech z polskim księgowym ułatwi nie tylko zgromadzenie dokumentów podatkowych do rozliczenia przy zakładaniu działalności, ale i jej rejestrację. Rozpoczynając oficjalnie prowadzenie firmy należy dokonać jej rejestracji w gminie Gwewerbe Anmeldung. Wraz z wnioskiem o rejestrację zostanie zawiadomiony automatycznie o tym fakcie Finanzamt. Jednak w ramach samodzielnej działalności wykonywanej jako wolny zawód przedsiębiorca sam zawiadamia urząd skarbowy.

Przy rejestracji w kwestionariuszu do Finanzamtu trzeba określić planowany zysk w pierwszym i drugim roku działalności. Dobrze jest wpisać w to miejsce 0, aby urząd skarbowy nie ustalił dla początkującego przedsiębiorcy obowiązkowych opłat podatkowych z góry.

Jak prowadzić małą działalność?

Podobnie jak w Polsce, w Niemczech można prowadzić działalność jako mały przedsiębiorca, dzięki czemu płaci się niższe podatki. Status małego przedsiębiorcy nadawany jest firmie, w której obrót w roku założenia nie przekroczy kwoty 17,5 tys. euro. Taka firma nie wykazuje podatku VAT w fakturach wychodzących, ale jednocześnie nie może dokonywać odliczeń podatku z faktur wpływających.