PIT-37 online za 2018 – jak go rozliczyć w 2019?

PIT-37 online za 2018 - jak go rozliczyć w 2019?

Deklaracja PIT-37 to najpopularniejsza deklaracja podatkowa w Polsce. Składa się ją w typowych przypadkach. Mowa tu o sytuacjach, gdy osoby takie jak pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci bądź renciści rozliczają swoje jedyne źródła dochodów rocznych. Tego rodzaju deklaracja dotyczy jedynie przychodów, które opodatkowane są według skali podatkowej. Na dzień dzisiejszy mamy skalę 18 oraz 32%. W momencie, gdy uzyskuje się przychody wyłącznie zwolnione z podatku, nie należy składać deklaracji. Nie ma bowiem obowiązku wykazywania przychodów zwolnionych z opodatkowania. Z kolei, gdy otrzymuje się inne przychody (nieopodatkowane według skali), wówczas nie wybiera się deklaracji PIT-37.

W momencie, gdy poza przychodami opodatkowanymi według skali otrzymuje się inne przychody, takie jak na przykład:

  • przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • przychody opodatkowane podatkiem liniowym,
  • przychody z tytułu obrotu kapitałem,

to wówczas należy złożyć w Urzędzie Skarbowym dwa rodzaje deklaracji, na przykład PIT-37 z tytułu pracy oraz PIT-28 z tytułu ryczałtu.

Dochody małoletnich

Doliczenie dochodów małoletnich może następować przy opodatkowaniu indywidualnym oraz wspólnym rozliczeniu. Oprócz tego można je stosować przy rozliczaniu jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Nie należy jednak doliczać dochodów takich jak: z tytułu stosunku pracy, zlecenia, umowy o dzieło, stypendiów oraz pracy nakładczej. Wówczas nadal można opodatkowywać się za pomocą PIT-37, a dziecko powinno złożyć własną deklarację, którą podpisać musi jego rodzic.

Strata z lat ubiegłych

Tego rodzaju deklaracja dotyczy osób nieobniżających dochodów o straty z lat ubiegłych. W momencie, gdy doliczeniu podlegają straty, trzeba złożyć inną deklarację. Warto wiedzieć, że PIT-37 można złożyć za rok, w którym wykazana została strata, więc pracownik zamiast zarobić, był stratny.

Deklaracja z małżonkiem

Aby można było rozliczać się za pomocą PIT-37 wspólnie z małżonkiem, oboje z nich muszą spełniać określone warunki. W przypadku, gdy mąż bądź żona zajmują się prowadzeniem opodatkowanej działalności według skali, wspólne rozliczenie się z nim nie jest możliwe i będzie wówczas błędem. W takiej sytuacji wskazane jest wspólne rozliczenie na PIT-36.

Niewskazane jest również składanie łącznej deklaracji PIT-37 w sytuacji, gdy w roku, którego dotyczy składane rozliczenie, nastąpiło zawarcie małżeństwa bądź rozwiązanie wspólnoty majątkowej. Wówczas małżonkowie muszą rozliczać się samodzielnie. Każda osoba na odpowiedniej deklaracji. Warto pamiętać, że odliczenia, które wskazane są w ustawie o PIT, należy stosować odrębnie do każdego z małżonków.

Przychody zagraniczne

Możliwość rozliczania przychodów zza granicy za pomocą PIT-a-37 istnieje tylko w momencie, gdy rozliczaniem tych przychodów zajmuje się polski płatnik. W przypadku, gdy ktoś wyjechał do zagranicznego pracodawcy, uzyskał tam zatrudnienie i nie był zatrudniony w formie delegacji przez polskiego pracodawcę, wówczas musi złożyć PIT-36.

PIT a osoby wychowujące samotnie dziecko

PIT-37 mogą również składać osoby samotne wychowujące dzieci. Tego rodzaju rozwiązanie jest możliwe w momencie, gdy wychowywane dziecko jest:

  • w wieku do 25 lat – uczące się w szkołach w trybie dziennym bądź zaocznym,
  • bez względu na jego wiek w momencie, gdy uprawnione jest do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego bądź renty socjalnej,
  • małoletnie.

PIT-37 przez internet

Od jakiegoś czasu istnieje możliwość składania oświadczeń podatkowych za pośrednictwem internetu. Jedną z deklaracji, którą można wypełnić w tej formie, jest również PIT-37 i można to zrobić korzystając na przykład z tego programu: podatnik.info/program_do_pit/pit-37. W tej formie można ją wypełnić samodzielnie bądź uzupełnić ją lub skontrolować w sposób automatyczny wprowadzone do niej dane pozyskane z profilu podatnika PIT-PRF. PIT-37 za 2018 można będzie oczywiście składać zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej.

Autor artykułu: Justyna Nowak