Inspektor ochrony przeciwpożarowej – 3 podstawowe fakty o wykonywaniu czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Inspektor ochrony przeciwpożarowej to bardzo ważna funkcja – co powinieneś o niej wiedzieć, zanim postanowisz kształcić się w tym kierunku? Jakie wymagania musisz spełnić, aby pełnić taką funkcję? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

#1 Jakie obowiązki pełni inspektor ochrony przeciwpożarowej?

Konkretne obowiązki inspektora ochrony przeciwpożarowej określa właściciel lub zarządca obiektu – natomiast polskie przepisy sugerują, jakie czynności może wykonywać osoba na tym stanowisku. Zaliczamy do nich między innymi:

  • Kontrolę oraz doradztwo w zakresie przestrzegania zasad przeciwpożarowych, technologicznych czy techniczno-budowlanych.
  • Doradztwo w kwestii wyposażenia budynku, obiektu i terenu w niezbędny sprzęt ochrony przeciwpożarowej.
  • Konserwację oraz naprawę sprzętu gaśniczego, aby w razie potrzeby były
    w nienagannym stanie.
  • Zaznajamianie pracowników z przepisami ppoż. oraz procedurami w sytuacji kryzysowej – przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w tym zakresie.
  • Organizację próbnych ewakuacji zgodnie z harmonogramem ustalonym w stosownym rozporządzeniu.

#2 Jak zdobyć uprawnienia inspektora? Idź na specjalne szkolenie ppoż. np. w Krakowie (lub w innym mieście)

Zgodnie z przepisami prawa dane stanowisko może zająć jednie osoba, która ukończyła specjalne szkolenie inspektorów ochrony ppoż. np. w Krakowie (lub innym mieście) dedykowane inspektorom ochrony przeciwpożarowej. Uprawnienia zdobyte podczas kursu są ważne przez kolejne 5 lat – później należy powtórzyć szkolenie. Zajęcia organizują szkoły Państwowej Straży Pożarnej, ośrodki prowadzące kursy dla Państwowej Szkoły Pożarnej oraz instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej. Mogą się na nie zapisać osoby ze średnim wykształceniem.

Pamiętaj!

W zakładach pracy szczególnie zagrożonych pożarem lub podobnymi zdarzeniami losowymi, ochroną przed ich wystąpieniem powinna zajmować się osoba z wyższym wykształceniem kierunkowym oraz ukończonym dedykowanym szkoleniem ppoż. w Krakowie (lub innym mieście). Mówi o tym art. 4 ust. 2a Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

#3 Podstawa prawna

Podstawowym dokumentem, który reguluje zasady dotyczące ochrony przeciwpożarowej
(i mówi o funkcji inspektora) jest Ustawa o ochronie przeciwpożarowej wydana w dniu 24 sierpnia 1991 roku, która kolejno była nowelizowana na przestrzeni lat – ostatnia nowelizacja rok 2019.

Podsumowanie

Konkretne obowiązki inspektora przeciwpożarowej są wyznaczane przez właściciela lub zarządcę budynku, a żeby pełnić taką funkcję, należy ukończyć specjalny kurs i uzyskać uprawnienia. Ogólne zasady pracy inspektora są zapisane w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, zajrzyj do jej treści.