Jaka jest trwałość wydruków reklamowych na tekstyliach, PVC i materiałach sztywnych?

Zamawiając banery, ścianki pop-up, flagi i inne konstrukcje reklamowe zastanawiamy się nad trwałością wydruków. Chcielibyśmy wiedzieć, jak długo kolory zachowują swoją intensywność, jak długo materiał pozostanie w nienaruszonym stanie. Odpowiedź na te pytania nie jest jednoznaczna. W tekście wyjaśniamy, od czego zależy trwałość wydruków na tekstyliach, PVC oraz druku UV na sztywnych materiałach.

Nie ma jednego czynnika, który zdecydowałby o trwałości naszych wydruków reklamowych. Wiele zależy od technologii druku, ale nie jest to jedyna zmienna, którą należy uwzględnić.

3 czynniki decydujące o trwałości wydruków reklamowych

Każdy chciałby jak najdłużej cieszyć się widokiem estetycznie wyglądającego wydruku reklamowego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wydruków, które nie są związane z doraźnymi kampaniami reklamowymi czy promocjami. Jeżeli zamawiamy baner reklamowy czy flagę plażową z firmowym logo, to jest niemal pewne, że przez wiele lat niczego nie trzeba będzie na nich zmieniać. Pozostaje pytanie, jak długo przetrwa sam wydruk i materiał, na którym się znajduje? Jest to uzależnione od trzech czynników:

  • jakość materiałów wykorzystanych do druku – jakość użytego do druku materiału i farb wpływa nie tylko na techniczne walory wydruku, ale też jego trwałość: odporność na promieniowanie UV, na wilgoć, czynniki mechaniczne (naprężenia pod wpływem wiatru, opadów i zmian temperatury),
  • technologia druku – wydruk solwentowy powinien zachować w zasadzie niepogorszone parametry fizyczne nawet przez kilka lat użytkowania w warunkach outdoorowych – druk płaski UV jest jeszcze trwalszy, pod warunkiem, że reklama zostanie wykonana na trwałym materiale i nie będzie narażona na presję mechaniczną: wyginanie, czy odkształcenia pod wpływem zmian temperatur,
  • warunki eksploatacji – jak łatwo przewidzieć trwałość wydruków eksploatowanych we wnętrzach będzie znacznie większa od tych, które zostaną wystawione na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych.

Z tego, co zostało napisane, łatwo wysnuć wniosek, że trwałość wydruków reklamowych jest wypadkową oddziaływania czynników środowiskowych, jakości materiałów użytych do produkcji i samej technologii druku. Jednak nie są to wszystkie czynniki, które należy uwzględnić przy szacowania trwałości reklamy drukowanej.

Jaki rodzaj druku ma najlepszą relację trwałości do kosztów wykonania?

Nie jest tajemnicą, że jakość i trwałość wydruków reklamowych jest ściśle związana z kosztami wykonania. Jak wybrać optymalną technologię i materiały, doradza przedstawicielka drukarni DisplayPlanet, producenta wydruków reklamowych w technologii cyfrowej i UV: – Podejście czysto ekonomiczne nakazuje dopasować wybór technologii do konkretnego zadania. Jeżeli czas planowanej ekspozycji reklamy mierzymy w tygodniach czy miesiącach, to możemy kierować się wyłącznie jakością wydruku – jego trwałość jest w takich okolicznościach wtórna. Jeżeli jednak chcemy powiesić baner czy tablicę informacyjną, której treść nie będzie zmieniana przez wiele sezonów, to zdecydowanie do jakości technicznej wydruku powinniśmy też dołożyć trwałość. Należy pamiętać, że o wyborze technologii druku i materiałów, których używamy, w dużej mierze decyduje rodzaj reklamy. Na przykład trudno wyobrazić sobie, że wydrukujemy flagę czy reklamę typu skydancer na frontlicie czy siatce mesh.

Na zakończenie warto przynajmniej nadmienić o czynniku, który jest często pomijany, choć ma decydujące znaczenie dla trwałości wydruków reklamowych: mowa o stosowaniu zaleceń eksploatacyjnych producenta. Niewłaściwa eksploatacja obniża trwałość wydruków reklamowych. Przykładem klasycznego błędu jest flaga reklamowa umieszczona w zbyt małej odległości od fasady budynku, drzewa czy innej trwałej przeszkody. Poruszający się na wietrze materiał będzie stale ocierał się o przeszkodę, co doprowadzi do jego szybkiego uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia. Przyczyną zniszczeń wydruków mogą być też niewłaściwe przechowywania i transportu.

Podsumowując: trwałość wydruków reklamowych jest pochodną jakości materiału i farb użytych do druku, zastosowaniem określonej technologii druku oraz właściwej eksploatacji reklam. Jeżeli którykolwiek z tych warunków nie zostanie spełniony, nie zadziałają też wszystkie pozostałe.