Specyfikacja IATF w branży motoryzacyjnej

Branża motoryzacyjna rządzi się własnymi prawami. Ważnym standardem w niej jest specyfikacja techniczna IATF, która łączy się z normami bezpieczeństwa ISO. Kandydaci na pełnomocnika do spraw IATF, muszą spełnić odpowiednie warunki oraz posiadać określone predyspozycje.

Specyfikacja techniczna IATF – czym jest?

IATF jest normą dotyczącą jakości w firmach o profilu motoryzacyjnym, zajmujących się projektowaniem, montażem pojazdów, produkcją części i ich dystrybucją oraz serwisowaniem i. Uzupełnia również ogólną normę jakościową ISO. Tylko firmy, które wdrożyły system Zarządzania Jakością zgodny z ISO, mogą przystąpić do certyfikacji IATF. Przygotowanie przedsiębiorstwa do certyfikacji prowadzonej przez niezależną jednostkę certyfikacyjną można zlecić pełnomocnikowi ds. jakości. Odpowiada on również za utrzymanie systemów.

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać pełnomocnikiem?

Kwalifikacje pełnomocnika należy sprawdzać przede wszystkim pod kątem doskonałej znajomości normy ISO 9001, jak i specyfikacji IATF. Osoba ta powinna rozumieć wytyczne i cechować się umiejętnością ich zastosowania w firmie. Ważne jest zapoznanie się z narzędziami do oceny ryzyka i wskaźników funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pełnomocnik w celach zwiększenia efektywności powinien nieustannie dążyć do optymalizacji systemu oraz jego doskonalenia. Osoba ta musi posiadać również wiedzę z zakresu audytowania systemu.

Jak zostać pełnomocnikiem ds. IATF? Wejdź na stronę www i sprawdź: https://szkolenia.bureauveritas.pl/q03-pelnomocnik-ds-iatf-169492016/.

Jakie zadania wykonuje pełnomocnik w branży motoryzacyjnej?

Osoba ta odpowiedzialna jest za wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w firmie. Zadaniami, które na nim ciążą są: koordynacja i planowanie wprowadzenia systemu oraz prowadzenie dokumentacji i regularne audytowanie,

Wszystkie te funkcje sprawiają, że pełnomocnik powinien posiadać wiedzę merytoryczną, umiejętności nazwane miękkimi, zdolności komunikacji interpersonalnej i wiedzę z zakresu skutecznego rozwiązywania problemów. Wykazywać się również umiejętnością zarządzania oraz dobrą organizacją pracy.