Jak dbać o wizerunek firmy?

Znaczna część menadżerów w Polsce nie wie jak trudną sztuką jest kreowanie wizerunku marki lub produktu i że wymaga ona tworzenia i analizowania strategii i dużego doświadczenia. Gdyby wybrać sektor gospodarki, w którym wizerunek firmy ma kluczowe znaczenie, będzie to sektor usługowy.

Klient jest najważniejszy

Mówiąc o firmach świadczących usługi, musimy wiedzieć, że kreowanie wizerunku w odpowiedni sposób jest dla nich kluczowe, ponieważ ma ono bezpośredni wpływ na zaufanie klientów wobec ich oferty. Kumulujące się negatywne opinie sprawiają, że potencjalni klienci mniej chętnie zwrócą się do nas o ofertę. Musimy tutaj zaznaczyć, że to właśnie w tym sektorze wyjątkowo łatwo o krytykę.

Jasne warunki współpracy

Jeżeli zajmujemy się bezpośrednią pracą z klientem lub z innymi firmami, nie trudno o konflikt, który przerodzić się może w poczucie złości i niezadowolenia. Różnica w oczekiwaniach wystarczy, aby rozwiązać umowę, zażądać zwrotu środków czy też może przyczynić się do złożenia reklamacji, a w skrajnych przypadkach nawet pozwu sadowego. Sytuacje tego typu wywołują ogromny stres pośród pracowników i zarządu, oraz mogą negatywnie wpłynąć na postrzeganie firmy. Należy więc stworzyć jasny i klarowny regulamin i podpisywać umowy, które dokładnie precyzują działania.

Analiza zachowania klientów

Cennym źródłem informacji są klienci, którzy skorzystali już z naszych usług i są niezadowoleni z wyników naszej pracy, zaś klient zadowolony będzie cennym zasobem dla budowania pozytywnej opinii o naszej firmie. Niezwykle ważnym elementem jest zarządzanie relacjami z klientem. Dobrze zbudowana strategia marketingowa sprawi, że firma pozyska nowych klientów. Nie oznacza to jednak, że będzie w stanie ich utrzymać. Aby tego dopiąć, należy przeprowadzać dogłębne analizy zachowań i opinii klientów. Można to wykorzystać do odpowiedniego korygowania błędów w procesie sprzedażowym i utrzymaniowym klienta.

Wszystkie elementy muszą być spójne

Proces budowania i utrzymywania wizerunku firmy opiera się o komunikację. Ustawiczne podtrzymywanie relacji z klientami, aktywna dyskusja związana z ich opiniami oraz zachęcanie do ich wyrażania na pewno pozytywnie wpłynie na nasz wizerunek.

Szczególną uwagę zawracajmy na wszelkie akcje marketingowe oraz to, jakie odczucia generują. Ryzykowne reklamy mają szansę na podniesienie świadomości marki, ale równie dobrze mogą zniszczyć dotychczas zbudowany wizerunek. Nie możemy się tu kierować powiedzeniem, że „nie ważne jak mówią, ważne, żeby mówili” – tam, gdzie podstawą jest zaufanie, ta dewiza kompletnie nie ma prawa bytu.