CZY JEST PRACA W BRANŻY IT?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od kilku lat notuje zwiększające się zainteresowanie kierunkami informatycznymi. Pomimo tego, że coraz więcej maturzystów, co roku decyduje się studiować informatykę, rynek IT wciąż nie nasycił się pracownikami. Zapotrzebowanie na specjalistów IT jest nadal bardzo duże.

W ostatnich 4 latach kierunki związane z informatyką cieszyły się wśród maturzystów największym zainteresowaniem. Nic dziwnego, branża IT rozwija się dynamicznie i nie tylko szuka wciąż nowych pracowników, ale generuje zapotrzebowanie na nowe rodzaje specjalności.

Nowe specjalności w IT

Rewolucja telekomunikacyjna i teleinformatyczna powoduje, że za 20 lat aż 80 proc. z nas będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Ale ten proces zaczyna się tu i teraz. Studenci rozpoczynający swoją przygodę z IT mogą dziś nawet nie zdawać sobie sprawy, że pracować będą za kilka lat w zawodzie, który jeszcze nie istnieje. Każda firma potrzebuje rozwiązań z zakresu IT, a największe z nich kroją rozwiązania na miarę własnych potrzeb.

Zapotrzebowanie na specjalistów od automatyzacji

Największym wyzwaniem, przed którym stoi obecnie branża jest automatyzacja. Dotyczy ona zarówno procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwach jak i interakcji z klientem.

Jak dowiadujemy się z się z badania firmy Personnel Service pod tytułem „Barometr Polskiego Rynku Pracy 2020”, prawie 70 proc. firm w naszym kraju nie jest gotowa za tę transformację.

Z czego to wynika? Bezpośrednio z braku specjalistów od automatyzacji i robotyki. Dziś większość specjalistów z tego sektora branży IT skupiona jest w większych, specjalistycznych agencjach, które nierzadko obsługują nie tylko polski, ale czasem przede wszystkim zagraniczne rynki. Oznacza to, że ich usługi mogą nie być w pełni dostępne dla mniejszych podmiotów. Brak tego typu specjalistów we własnych strukturach zniechęca przedsiębiorców do powierzania transformacji tak wrażliwych procesów firmom zewnętrznym. Stąd: zapotrzebowanie na specjalistów od automatyki i robotyki w sektorze IT jest duże i wciąż rośnie.

Praca IT Łódź

W pierwszym kwartale 2020 roku średnia miesięczna liczba ofert pracy w sektorze „ IT – rozwój oprogramowania” w województwie łódzkim wynosiła 238. W sektorze „IT – administracja” 173.

Branże takie, jak „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „inżynieria”, co prawda miały jeszcze większe zapotrzebowanie, ale to również te sektory, które gwałtownie wstrzymały zatrudnianie pracowników na skutek obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.

Branża IT wciąż stabilna

Dziś, gdy rynek pracy powoli się stabilizuje można zauważyć, że branża IT nie tylko ucierpiała jedynie nieznacznie, ale także, że szybko pokonała kryzys. Dziś specjaliści z branży IT pożądani są jeszcze bardziej ze względu na konieczność pracy zdalnej, a także przeniesienie dużej części sektora handlowego do sieci.

Warto zauważyć, że życie w towarzystwie koronawirusa będzie wymuszać przyspieszenie digitalizacji szeregu usług. Nie tylko w handlu, ale także administracji rządowej, usług bankowych czy nawet telemedycyny. A to oznacza rozwój dla branży IT.