Alimenty – jak je uzyskać?

Alimenty to obowiązkowe świadczenia finansowe na rzecz utrzymania dziecka, które nie mieszka z jednym z rodziców. O ich przyznaniu decyduje sąd, analizując sytuację materialną rodziców i mając na uwadze dobro i potrzeby dziecka. Oto wskazówki jak uzyskać alimenty i jak interpretować sporne czasem dla rodziców kwestie związane z prawem rodzinnym.

Zasądzanie alimentów na rzecz dziecka

Nie zawsze rodzice chcą ponosić koszty wychowywania dziecka. A wówczas można na drodze sądowej starać się o zasądzenie alimentów.

By złożyć wniosek o pozew o alimenty konieczne jest zgromadzenie dokumentów, takich jak: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, wyrok rozwodowy lub akt ślubu (w sytuacji, kiedy rodzice pozostają w związku małżeńskim), oświadczenie o uznaniu dziecka lub też wyrok ustalający ojcostwo w sytuacji, kiedy dziecko pochodzi z wolnego związku, wskazanie kosztów utrzymania dziecka (w tym opłat za np. szkołę, dodatkowe zajęcia, dojazdy do lekarzy itp.), zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy lub z urzędu pracy (jeśli składający wniosek pozostaje osobą bezrobotną i pobiera zasiłek).

Obowiązek płacenia alimentów dotyczy także osób, które z różnych powodów pozbawione są władzy rodzicielskiej.

Co istotne, nie ma też jednej, odgórnie ustalonej stawki jeśli chodzi o wysokość alimentów, a w praktyce sąd uzależnia to od potrzeb dziecka i majątkowych oraz zarobkowych możliwości rodzica zobowiązanego do ich płacenia. W pozwie można zawrzeć konkretną kwotę jaką się oczekuje otrzymywać, jednak sąd może, ale nie musi przychylić się do tego.

Prawo rodzinne a potrzeby dziecka i prawa rodzica, który jest opiekunem

Prawo rodzinne i sprawy związane z podziałem władzy rodzicielskiej oraz obowiązkiem alimentacyjnym zalicza się do jednych z najtrudniejszych z jakimi stykają się adwokaci. Wynika to z faktu, że decyzja jaka zapada w sądzie ma duży wpływ na życie dzieci i opiekunów. Dlatego wielu specjalistów, którzy specjalizują się w kwestii jaką jest prawo rodzinne wskazuje, że ważna jest empatia i właściwe podejście do spraw rodzinnych.

W praktyce wiele osób na etapie składania pozwu o alimenty decyduje się na skorzystanie z pomocy specjalisty. To optymalne rozwiązanie, które pozwala ograniczyć stres związany z samą sprawą o zasądzenie alimentów, a jednocześnie pogodzić obowiązki wynikające z prowadzonego postępowania z codzienną pracą, zajmowaniem się domem, dzieckiem itp.

Prawo rodzinne adwokat potrzebny czy nie?

Wybór dobrej kancelarii jest polecanym rozwiązaniem dla osób, które chcą uniknąć błędów na etapie składania pozwu, kompletowania dokumentów oraz później – podczas występowania przed sądem.

Zatrudnienie prawnika z dobrej kancelarii prawnej pozwala zadbać o interesy np. samotnej matki jeszcze przed narodzinami dziecka. Można bowiem już wówczas starać się o alimenty na rzecz wydatków związanych z ciążą i porodem. Od płacenia na rzecz dziecka nie zwalnia nawet wypieranie się ojcostwa niepotwierdzone np. badaniami DNA. Te i inne kwestie pomaga wyjaśnić dobry specjalista, który zna prawo rodzinne. Adwokat jest więc w takiej sytuacji osobą, która może pomóc samotnemu rodzicowi już na etapie przygotowania się do pojawienia się na świecie dziecka, a także znacznie później, sprawnie przeprowadzając go przez etap rozprawy sądowej i pomagając w problematycznych kwestiach.