Kim był Adam Krzyżanowski?

Adam Krzyżanowski jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich ekonomistów XX wieku oraz teoretyka polskiego libertarianizmu. Pewne jest jedno: jego praca naukowa wywarła wpływ na kształt gospodarki kraju. Dowiedz się o nim więcej!

Adam Krzyżanowski – życiorys

Adam Krzyżanowski urodził się w Krakowie w 1873 roku. Był absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, a studia kontynuował również w Berlinie oraz w Lipsku. Jego głównym polem zainteresowań była ekonomia, i to w tym kierunku kontynuował swoją karierę naukową. Na przestrzeni lat pełnił m.in. funkcje:

  • kierownika Katedry Ekonomii Politycznej i Skarbowości,
  • dziekana Wydziału Prawa UJ,
  • kierownika Katedry Ekonomii Politycznej na UJ,
  • przewodniczącego Komitetu Wydawnictw Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

Krzyżanowski po II wojnie światowej brał też udział w powołaniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej oraz był członkiem Krajowej Rady Narodowej.

Jakie poglądy miał Adam Krzyżanowski?

Adam Krzyżanowski był zwolennikiem wolności gospodarczej, ale wskazywał współzależność finansów prywatnych i publicznych. Przez lata bronił koncepcję liberalizmu gospodarczego i promował postawę wytężonej pracy oraz oszczędzania. Wiele jego publikacji naukowych po dziś dzień zachowuje aktualność.

Srebrna moneta upamiętniająca Adama Krzyżanowskiego

Z myślą o upamiętnieniu tego wybitnego prawnika i ekonomisty Narodowy Bank Polski przygotował pamiątkową srebrną monetę. Artefakt, który oferuje sklep numizmatyczny Skarbnicy Narodowej, został wybity stemplem lustrzanym w srebrze o wysokiej próbie 925/1000. To bardzo ciekawy numizmat, na którego awersie można zobaczyć cytat z publikacji Krzyżanowskiego „Źródła i symptomy wzbogacenia się nowoczesnych społeczeństw” oraz symbole nawiązujące do wykresu statystycznego. Na rewersie widnieje zaś wizerunek samego naukowca wraz z datami jego urodzin i śmierci.

Ta moneta została wydana w ścisłej limitacji – na rynku pojawiło się 10 000 egzemplarzy. Dlatego osoby chcąc nabyć ten okaz, powinny jak najszybciej odwiedzić Skarbnicę Narodową, aby nie przegapić swojej okazji.