Rodzaje osprzętu do koparek

Koparka jest nieodzownym elementem podczas każdych prac budowlanych lub drogowych. Jest to urządzenie uznawane za uniwersalne, dzięki możliwości dołączenia do niego specjalnego osprzętu, potrzebnego do konkretnych prac ziemnych. Przed wyborem odpowiedniego urządzenia, warto poznać jego specyfikę.

Podział koparek

Przy wyborze koparek, dzielimy je ze względu na charakter pracy oraz rodzaj osprzętu roboczego. Koparki służą głównie do oddzielania urobku od gruntu, jednak wykorzystując dodatkowy sprzęt od takiej firmy, jak Staltechnikamożna przeprowadzić również inne potrzebne prace. Najczęściej spotykanymi koparkami są urządzenia jednonaczyniowe. Ich nazwa bierze się od tego, że posiadają jedno naczynie urabiające. Koparki pracujące w cyklu ciągłym to sprzęt wielonaczyniowy. Stosuje się je, np. w górnictwie lub przy skarpowaniu nasypów. Podział koparek może dotyczyć także osprzętu roboczego. Tutaj wyróżnia się koparki: podsiębierne, przedsiębierne, chwytakowe, zbierakowe oraz minikoparki.

Dodatkowy osprzęt ułatwiający prace ziemne

Aby ułatwić niektóre prace ziemne i tym samym zaoszczędzić czas oraz pieniądze, można zamontować specjalny osprzęt do koparek. Najbardziej przydatnym wyposażeniem, dzięki któremu dziś można za pomocą jednej maszyny wykonać wiele prac, są wiertnice. Dla przykładu wiertnica pod mikropale i kotwy znajduje zastosowanie tam, gdzie występują niekorzystne warunki gruntowe. Mikropale to rodzaj fundamentu sięgającego w głąb gruntu, aż do jego bardziej wytrzymałych warstw. Co ważne, osprzęt może pracować pod dowolnym kątem, dzięki obrotowemu mocowaniu do maszyny macierzystej. W wyspecjalizowanych firmach zajmujących się sprzedażą osprzętu można znaleźć różne rodzaje przydatnych urządzeń, dzięki którym skróci się czas inwestycji oraz obniży koszty. Wiertnice przymocowane do koparek służą przede wszystkim do wykonywania odwiertów w glebie, potrzebnych do prac budowlanych oraz geodezyjnych. Najczęściej spotykane są wiertnice poziome, wykorzystywane do budowy rurociągów czy kanalizacji.