Leasing pracowniczy i jego zasady

Leasing pracowniczy polega na wynajmie/użyczaniu pracowników tymczasowych, z jakimi został zawarty stosunek pracy na rzecz pozostałych podmiotów ekonomicznych. Pracownicy działają zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Agencja Pracy Tymczasowej jest subiektem zatrudniającym pracownika. Pracownik wyznaczony do odmiennego pracodawcy zwany jest pracownikiem tymczasowym, tymczasem pracodawca, na rzecz jakiego oraz pod jakiego zarządzaniem oferowana jest praca nazywany jest pracodawcą-użytkownikiem.

Agencje pracy tymczasowej na ratunek firmom

Korzystanie spośród pomocy agencji jest dużym udogodnieniem dla przedsiębiorstw, gdyż nie muszą się one zajmować ani mechanizmem rekrutacji ani sprawami prawnymi, formalnymi lub organizacyjnymi, powiązanymi z zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Leasingobiorca (tzw. pracodawca użytkownik) ma z agencją porozumienie, jakie charakteryzuje reguły zatrudnienia pracownika na sprecyzowany czas. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązków kadrowych, dotyczących zatrudnienia takiej osoby, zarządzania specyfikacji osobistej lub dbania o niezbędne badania medyczne. Dzięki tejże formie zatrudnienie znajdują między innymi pracownicy z Ukrainy.

Wypożyczanie pracownika innemu pracodawcy – reguły współpracy

Leasing pracowniczy, umożliwia niezwykle proste reguły współpracy. Uzyskiwanie pracowników to minimum zagrożenia pochodzącego z zatrudnienia i specjalistyczna selekcja ekspertów. To też uniwersalność na dowolnym poziomie współpracy oraz proste warunki, jakie dopasowane są do własnych potrzeb spółki wykorzystującej leasing personalny w formach własnej działalności. Dzięki temu wypożyczeni mogą zostać pracownicy z Białorusi.

Reguły wynagrodzenia

W razie udzielenia pracownikowi urlopu darmowego w celu realizowania pracy u odmiennego pracodawcy wynagrodzenie wypłaca pracodawca, u jakiego pracownik oferuje pracę podczas tego urlopu. Wielkość pobieranego wynagrodzenia nie musi być identyczna z wynagrodzeniem, jakie zatrudniony dostawał od poprzedniego pracodawcy. Z tytułu wynajęcia pracowników innemu pracodawcy agencja dostaje wynagrodzenie w formie prowizji, jaka może stanowić np. dany odsetek wydatków płacy wynajętych osób.

Zalety leasingu pracowniczego

Ważną wartością leasingu pracowniczego, jak i outsourcingu jest zdjęcie z głowy przedsiębiorcy całej rzeszy procedur oraz czasu, jaki należy przeznaczyć, by odnaleźć dobrego chętnego do pracy. Ma to istotne znaczenie, jeżeli poszukujesz pracowników z Ukrainy czy Azji.

Więcej informacji na stronie https://work-in.com.pl/