Co może grozić za wagarowanie?

Co może grozić za wagarowanie?

Niestety problem wagarowania jest bardzo częsty i dotyczy zazwyczaj nastolatków. Przyczyn wagarowania może być wiele. Czasami powodem jest to, że dziecko jest prześladowane i nie chce chodzić do szkoły. Bywa również, że wpada w złe towarzystwo, które namawia je do takiego zachowania. Warto tutaj wiedzieć, że obowiązek uczęszczania na zajęcia w szkole jest do 18 roku życia. Niestety często konsekwencją chodzenia na wagary jest sprawa w sądzie dla nieletnich, gdyż bywa, że w trakcie wagarowania dziecko popełnia wykroczenie lub przestępstwo.

Przyczyny wagarowania

Przyczyn wagarowania może być sporo. Wbrew pozorom często są to problemy w domu, które sprawiają, że dziecko z powodu stresu nie chce chodzić do szkoły ani też szukać tam pomocy. Również uczeń, który jest prześladowany z powodu strachu będzie opuszczał lekcje. Niestety zdarzają się i przypadki, że młody człowiek zwyczajnie nie chce chodzić do szkoły. Jednak prawo oświatowe nakłada obowiązek nauki do 18 roku życia. Warto tutaj wiedzieć, że w razie nagminnych wagarów szkoła będzie zobowiązana podjąć radykalne kroki. Tutaj bardzo ważna jest współpraca nauczyciela, pedagoga i rodziców, dzięki której można ponownie nakłonić młodego człowieka do chodzenia do szkoły. Jak wiadomo, czym dłuższe nieobecności, tym większe problemy z nauką. Dlatego, gdy nauczyciel zauważy powtarzający się brak frekwencji na zajęciach powinien podjąć szybko radykalne kroki. Również rodzice obecnie mogą monitorować to, czy ich dziecko uczestniczy w zajęciach za pomocą e-dzienników. W przypadku, gdy ich dziecko bez powodu opuszcza zajęcia nie powinni mu pisać usprawiedliwień lecz skontaktować się z nauczycielem-wychowawcą.

Wagary – problem dla ucznia i dla rodziców

Coraz częściej organizowane są akcje na szeroką skalę, gdzie strażnicy miejscy w godzinach lekcyjnych odwiedzają kafejki internetowe czy też inne miejsca, gdzie często można spotkać wagarowiczów. W ten sposób wielu uczniów jest przyłapywanych na wagarach. Wagarowicze są w takim przypadku odwożeni do szkoły, a wychowawca i dyrektor mają obowiązek poinformować rodziców o zaistniałej sytuacji. Warto tutaj wiedzieć, że według prawa obowiązkiem rodziców jest dopilnowanie swoich dzieci, aby te uczestniczyły w zajęciach. Nagminne opuszczanie lekcji przez uczniów grozi im naganą. Z kolei na rodziców może zostać nałożona wysoka kara finansowa, która może wynosić nawet 10 tys. zł. W razie braku współpracy ostatecznością jest sprawa w sądzie dla nieletnich i umieszczenie młodocianego w placówce opiekuńczej.

Sprawa w sądzie o demoralizację – wykroczenia w czasie wagarów

Jak pokazują statystyki wagarowicze często dopuszczają się wykroczeń. Najpopularniejsze to kradzież w supermarkecie czy centrum handlowym. Niestety zdarzają się i cięższe wykroczenia, a nawet przestępstwa, z pobiciami włącznie. Również w sytuacji, gdy niepełnoletni zostanie przyłapany na piciu alkoholu sprawa może zostać skierowana do sądu. W tym przypadku młodocianemu grozi sprawa w sądzie o demoralizację. Konsekwencją może być tutaj umieszczenie w placówce opiekuńczej albo opiekuńczo-wychowawczej bądź też prace społeczne, będące formą zadośćuczynienia.

Jakie kroki może podjąć szkoła w przypadku nagminnych wagarów ucznia?

Jeżeli wagary są jednorazowym wybrykiem, nauczyciel ma obowiązek poinformować rodziców np. telefonicznie bądź też pisemnie. W razie nieusprawiedliwienia owej nieobecności wychowawca udziela uczniowi upomnienia, a także informuje go o konsekwencjach takiego zachowania. Tutaj kluczowe znaczenie ma rozmowa profilaktyczna. W przypadku kolejnego tego typu incydentu poza poinformowaniem rodziców należy o zaistniałej sytuacji poinformować także pedagoga szkolnego, który również musi przeprowadzić z nim rozmowę. Tutaj również mogą być wyciągnięte konsekwencje, takie jak zakłada regulamin szkoły. Niestety bywają sytuacje, że uczeń nadal wagaruje. Wtedy powiadamiany o sytuacji zostaje także kurator sądowy. Tutaj może być konieczne stworzenie grupy terapeutycznej dla wagarujących uczniów. W tym przypadku bardzo ważna jest współpraca z rodzicami, ale jeżeli rodzice nie wyrażają takiej chęci, to ośrodek pomocy społecznej jest zobligowany do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Wtedy też na rodziców zostaje nałożona wysoka kara finansowa. Ostatecznie odbywa się sprawa w sądzie dla nieletnich.

Wagary to częsty problem, dlatego gdy nauczyciel zauważy nawet pojedynczy incydent powinien jak najszybciej skontaktować się z rodzicami, by podjąć właściwe kroki.