Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych – zobacz, co znajdziesz w aktualnym numerze

„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” w październikowym numerze wiele uwagi poświęcił podatkom związanym z posiadaniem i obrotem nieruchomościami. Po pismo powinien sięgnąć każdy, kto jest właścicielem gruntów pod infrastrukturą techniczną szczególnie, że od 1 stycznia będzie musiał zacząć funkcjonować w nowej rzeczywistości podatkowej.

Temat numeru: nowe zasady opodatkowania gruntów pod infrastrukturą techniczną

Tematem numeru są nowe zasady opodatkowania gruntów pod infrastrukturą techniczną. Z artykułu uzyskamy sprawdzone informacje na temat nowelizacji, która wejdzie w życie wraz z początkiem 2019 roku i będzie dotyczyć opodatkowania gruntów pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, wykorzystywanymi do sieci przesyłu energii elektrycznej, gazu, ropy oraz sieci telekomunikacyjnych. W temacie omówione zostały także przewidywane skutki wprowadzonych zmian.

Wśród wielu istotnych tematów poruszonych w tym numerze znajduje się także tekst poświęcony możliwościom zastosowania przepisów przeciwko podatkowi od środków transportowych. Autor publikacji, Łukasz Rogowski, wskazuje na zagrożenia wynikające z luk prawnych odnośnie do ustalenia właściwości miejscowej organów podatkowych. Część podatników sprytnie z nich korzysta, przenosząc się do gminy o niższych stawkach podatkowych. W tekście poruszono możliwości zastosowania klauzuli przeciwko zjawisku unikania opodatkowania.

Co jeszcze znajdziemy w październikowym wydaniu „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”?

W czasopiśmie „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” autorzy poruszyli również kwestię opodatkowania podatkiem od nieruchomości mobilnego biznesu, w tym przypadku wytwórni betonu. O jakość zebranych informacji zadbał Tomasz Wołowiec. Z kolei Bogumił Pahl skupił się na spornej kwestii opodatkowania baterii słonecznych usytuowanych na dachu budynku szpitala.

Jak w każdym numerze, również i w tym, sporo miejsca poświęcono rubryce „Pytania i odpowiedzi”. W bieżącym wydaniu pojawiły się kwestie dotyczące podatku od nieruchomości w sytuacji zawieszenia prowadzenia firmy, jak również opodatkowania nieruchomości przedsiębiorcy oraz zwolnienia kościelnych osób prawnych z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. Czytelników nurtowały również aspekty związane z postępowaniem podatkowym w sytuacji braku informacji podatkowej.

Dlaczego warto zajrzeć do nowego numeru czasopisma?

Publikacje Wydawnictwa Taxpress słyną ze swojej wartości merytorycznej i dostarczania rzetelnej wiedzy o podatkach lokalnych wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

Czasopisma stałemu gronu odbiorców przedstawiać nie trzeba. Wysoki poziom merytoryki i stworzenie fundamentu w postaci specjalistów zajmujących się na co dzień podatkami i opłatami lokalnymi stanowią źródło rzetelnej wiedzy i wsparcia dla czytelników. Wartościowe treści ułatwiają odbiorcom właściwą analizę sytuacji, wyciąganie wniosków i – wziąwszy pod uwagę czynniki prawno-podatkowe – podejmowanie dobrych decyzji. W każdym wydaniu autorzy poświęcają sporo miejsca na udzielanie odpowiedzi i rozwiewanie wątpliwości czytelników w zakresie kwestii związanych z podatkami lokalnymi.