Jaka jest główna różnica między tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym?

słowniki języków obcych

Wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać alfabetyczną listę posortowaną według nazwiska. Proste, prawda?

Istnieją dwa główne rodzaje tłumaczeń: przysięgłe i zwykłe.

Tłumaczenie przysięgłe zarezerwowane jest dla dokumentów prawnych, takich jak akty urodzenia, akty małżeństwa czy akty zgonu. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy złożyć przysięgę przed notariuszem lub innym urzędnikiem uprawnionym do składania przysięgi. Po złożeniu przysięgi tłumacz otrzymuje certyfikat potwierdzający jego status jako tłumacza przysięgłego.

Z kolei tłumaczenie zwykłe nie podlega takim samym rygorom jak tłumaczenie przysięgłe. Tłumaczenie zwykłe może być stosowane w przypadku dokumentów innych niż prawnicze, takich jak książki, artykuły i strony internetowe. Chociaż nie ma formalnego procesu certyfikacji dla tłumaczy zwykłych, większość renomowanych firm tłumaczeniowych współpracuje tylko z tłumaczami, którzy przeszli szkolenie i mają duże doświadczenie w tej dziedzinie.

W obecnych czasach tłumaczenie przysięgłe może być realizowane również elektronicznie. W takim przypadku fizyczna pieczęć zostanie zastąpiona podpisem elektronicznym. Oba poświadczenia zapewniają przetłumaczonemu dokumentowi status dokumentacji urzędowej. Tłumacz ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść; jeśli błędy w tłumaczeniu spowodują straty finansowe dla klienta, ma on pełne prawo żądać zwrotu pieniędzy – a w poważniejszych przypadkach może nawet całkowicie stracić prawo do wykonywania zawodu.

Z kolei tłumaczenie zwykłe jest zazwyczaj przekazywane w formie elektronicznej, na przykład jako modyfikowalny dokument tekstowy. Nie zawiera podpisu ani pieczątki osoby, która je stworzyła i nie jest uznawane za oficjalny dokument. Technicznie rzecz biorąc, każda osoba z wykształceniem lingwistycznym i niezbędnymi umiejętnościami językowymi może wykonać tłumaczenie zwykłe – nie oznacza to jednak, że będzie ono gorsze od tłumaczenia przysięgłego pod względem treści.

Istnieją nie tylko tłumaczenia pisemne, ale również ustne. Tłumaczenia ustne polegają na wyjaśnieniu na żywo przebiegu rozmowy, narady, szczytu itp.

Trzy główne rodzaje tłumaczeń ustnych to: symultaniczne, konsekutywne i szeptane.

Symultaniczne jest wtedy, gdy tłumacz mówi w tym samym czasie co osoba, której wypowiedź tłumaczy. Konsekutywne odbywa się podczas przerwy w wypowiedzi mówcy. Tłumaczenie szeptane odbywa się ze słuchu podczas wypowiedzi. Dodatkowo można po prostu przetłumaczyć ogólny sens kilku wypowiedzi. Usługi świadczone przez przeciętnego tłumacza zwykle kosztują mniej niż te, które oferują tłumacze przysięgli.

Gdzie znaleźć tłumacza przysięgłego?

Wielu osobom wydaje się, że w dobie Internetu znalezienie tłumacza przysięgłego jest bardzo proste. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową hasło „tłumacz przysięgły” i otrzymamy liczne oferty, prawda?

Nieprawda. Chcę zwrócić uwagę na fakt, że wiele osób tak naprawdę nie wie, jak zabrać się za szukanie tłumacza przysięgłego – a przecież proces ten jest banalny. Wystarczy wejść na stronę: https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

Wypełnij pole miasto i język (np. angielski, Wrocław), a pojawią się przed Tobą wszyscy dostępni tłumacze przysięgli wraz z ich danymi kontaktowymi.

Wymagania względem tłumacza przysięgłego

Aby móc wykonywać należy najpierw zdać egzamin państwowy, posiadać wykształcenie filologiczne i biegle posługiwać się danym językiem. Po zdaniu tego egzaminu osoba ta zostaje zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości. Ponadto ich praca jest regulowana przez ustawę o zawodzie tłumacza, która określa konkretne warunki, które muszą być spełnione.

Aby zostać tłumaczem przysięgłym w Polsce, należy:

  • być obywatelem Polski lub jednego z państw członkowskich UE lub EFTA
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie możesz być skazany za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego
  • posiadać co najmniej tytuł magistra
  • zdać egzamin państwowy dla tłumaczy

Po spełnieniu tych warunków tłumacz zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych i otrzymuje pieczęć.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Często tego typu tłumaczenia są niezbędne dla bardziej formalnych dokumentów, w tym, ale nie tylko, dla dokumentów sądowych i procesów, umów, aktów, certyfikatów, dyplomów, dokumentacji medycznej lub innych dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe lub podmioty publiczne.

Kiedy wystarczy tłumaczenie zwykłe?

Polecamy je do wszelkich dokumentów i tekstów, które nie muszą być formalne lub wymagane do użytku osobistego, takich jak instrukcje obsługi, książki, strony internetowe, katalogi, publikacje naukowe, opisy produktów i teksty biznesowe lub marketingowe.

Jakie tłumaczenie wybrać?

Tłumaczenie przysięgłe jest wymagane, gdy chcemy, aby przetłumaczony dokument był prawnie wiążący. W tym przypadku należy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Natomiast w przypadku tekstów prywatnych wymagających tłumaczenia, takich jak listy, ulotki, instrukcje obsługi czy książki, wystarczy zwykłe tańsze tłumaczenie. Upewnij się, że wybrany tłumacz jest doświadczony i wiarygodny.