Jak zabezpieczyć własny interes w czasie negocjacji?

Świat biznesu pełen jest nieustannych negocjacji i kompromisów. W przypadku, kiedy dwa przedsiębiorstwa chcą dojść do porozumienia i spisać wynegocjowane postanowienia na papierze sporządza się tak zwany list intencyjny.

List intencyjny to wspaniałe umowne zabezpieczenie własnych interesów, które zobowiązuje negocjujące przedsiębiorstwa do spełnienia uzgodnionych zobowiązań. Sprawy związane z kontrolą podatkową też muszą być przestrzegane.

List intencyjny może, ale nie musi być przygotowany przez jedną ze stron negocjacji i sporządzany jest zaraz po zakończeniu negocjacji. Aby jednak zabezpieczyć własny interes i upewnić się, że druga strona wypełni uzgodnione zobowiązania, warto zawrzeć w niej zapis dotyczący uczciwości oraz lojalności samych zainteresowanych. Dobrym pomysłem jest również poinformowanie o umownych konsekwencjach płynących z niespełnienia zobowiązań, jakimi są konsekwencje finansowe w postaci odszkodowania wypłacanego na rzecz poszkodowanej strony, która poniosła szkody materialne oraz niematerialne. Warto pamiętać o tym, że list intencyjny musi być podpisany przez obie negocjujące strony — w innym wypadku nie będzie on ważny.

Poza światem biznesu list intencyjny może zostać wykorzystany w formie zabezpieczenia na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeśli zgłaszamy się jako kandydat na pożądane stanowisko, jednak wciąż posiadamy zobowiązania wobec poprzedniego pracodawcy, list intencyjny zapewni nam gwarancję otrzymania nowej posady bez obawy o to, że potencjalny pracodawca odda ją komuś innemu w czasie, gdy my będziemy finalizować zobowiązania u poprzedniego pracodawcy. Jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie zarówno dla pracownika jak i pracodawcy, który ma pewność, że kandydat z pożądanymi cechami i umiejętnościami nie wybierze innej posady.

Warto pamiętać również o istnieniu umowy przedwstępnej, która jest znacznie bardziej bezpieczną formą zabezpieczania swoich własnych interesów w czasie negocjacji. Umowa przedwstępna jest rodzajem umowy cywilno-prawnej, która określa warunki przyrzeczone, zastrzeżenia oraz możliwośćci wszelkiego rodzaju korekty. Podczas gdy list intencyjny jest mniej zobowiązującą formą, uchylenie się od zobowiązań umowy przedwstępnej wiąże się z konsekwencjami prawnymi.