Wydajność oraz doświadczenia konsumenckie napędzają globalny rynek komputerów osobistych

Wydajność oraz doświadczenia konsumenckie napędzają globalny rynek komputerów osobistych

Wydajność urządzeń, a także jakość indywidualnych doświadczeń konsumentów z ich markami, to dwa wymiary, które w największym stopniu wpływają na wzrost przychodów w segmencie komputerów osobistych PC, przede wszystkim w kategorii komputerów do gier i premium. Komputery z procesorami najwyższej klasy, rozbudowaną pamięcią RAM, pamięcią flash (SSD) i hybrydowymi dyskami twardymi (HDD + SSD) generują coraz większą sprzedaż. To główne wnioski dotyczące globalnego rynku IT przygotowane przez analityków GfK z okazji targów elektroniki IFA 2018, właśnie rozpoczynających się w Berlinie.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku segment komputerów stacjonarnych zanotował spadek o 14 proc. w ujęciu ilościowym, z kolei segment komputerów przenośnych – o 9 proc. Wzrost średniej ceny komputerów PC przyczynił się do stabilizacji przychodów (przy stałym kursie euro), które spadły w skali globalnej o 5 proc., do poziomu 2 mld euro w przypadku komputerów stacjonarnych oraz o 4 proc., do poziomu 13,3 mld euro, dla komputerów przenośnych.

Zarówno w segmencie komputerów przenośnych, jak i stacjonarnych, średnie ceny sprzedaży wzrosły w pierwszym półroczu 2018 roku odpowiednio o 5 i 7 proc. do wartości 602 i 527 euro. Trend ożywiły rosnące ceny komputerów nieprzeznaczonych do gier oraz wzrost udziału komputerów do gier.

Maciej Piekarski, analityk GfK w zakresie rynku IT, komentuje: „Również klienci w Polsce oczekują, żeby ich komputery były wydajne. Potrzeba ta istotnie wpływa na stabilizację i wzrost obrotów w segmencie komputerów osobistych. Wprawdzie cykl wymiany komputerów wydłuża się (na co istotny wpływ miał boom na smartfony), jednak w segmencie komputerów stacjonarnych wydajność, często idąca w parze z atrakcyjnym designem, będzie nadal pozytywnie wpływać na wzrost obrotów kategorii.”

W pierwszej połowie roku segment komputerów przenośnych z procesorami najwyższej klasy wzrósł o 2 proc. pod względem przychodów i wygenerował niemal 2/3 obrotów w ujęciu wartościowym. Wzrost oparty był głównie na kategorii notebooków o wysokiej wydajności przeznaczonych do gier, która zwiększyła przychody ze sprzedaży o 32 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Pod względem dystrybucji regionalnej, Europa Zachodnia oraz kraje Azji i Pacyfiku odpowiadały odpowiednio za 37 i 36 proc. obrotów kategorii.

Udział komputerów stacjonarnych z wysokiej klasy procesorami w przychodach całej kategorii osiągnął w analizowanym okresie niemal 60 proc. po dynamicznym wzroście wartości wynoszącym ponad 26 proc. dla komputerów do gier i 3 proc. dla pozostałych. Modele wyposażone w co najmniej 8 GB pamięci RAM odpowiadały za ponad 61 proc. obrotów zarówno w przypadku komputerów przenośnych, jak i stacjonarnych.

Hybrydowe dyski twarde, łączące dysk twardy i funkcję SSD (ang. Solid State Drive), również przyczyniły się do wysokiego tempa wzrostu. Komputery stacjonarne z hybrydowym dyskiem twardym odpowiadały za niemal 1/3 wartości obrotów w tym segmencie, a modele z pamięcią powyżej 1000 GB – za 68 proc.

Komputery mobilne z dyskami SSD, nieprzeznaczone do gier, przyczyniły się dodatkowo do zwiększenia popularności (ultra-)cienkich notebooków. 4 na 10 urządzeń sprzedanych w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wyposażonych było w dyski SSD. Ich wartość stanowiła połowę całkowitych obrotów w segmencie komputerów przenośnych nieprzeznaczonych do gier.

W Polsce komputery posiadające dyski SSD (czysty flash lub rozwiązania hybrydowe) również dynamicznie zyskują na znaczeniu. W przypadku komputerów stacjonarnych obserwujemy wzrost obrotów o ponad połowę, w segmencie laptopów – o jedną trzecią.

Rynki wschodzące
Po okresie wahań i niestabilności, rynki rozwijające się ponownie przyczyniły się do wzrostu wartości rynku komputerów PC. Kraje Europy Środkowej (9 proc.) i regionu CIS (4 proc.) wspierały wzrost w segmencie komputerów stacjonarnych, dodatkowo region CIS (18 proc.) i Ameryki Łacińskiej (14 proc.) – w segmencie komputerów przenośnych. Na poziomie krajowym Argentyna i Brazylia przyczyniły się do utrzymania pozytywnego trendu w segmencie komputerów przenośnych. Jednocześnie w regionie CIS, Rosja, Ukraina i Kazachstan osiągnęły wzrost przychodów w segmencie komputerów przenośnych na poziomie 19-36 proc., Ukraina dodatkowo też wzrost przychodów o 64 proc. w segmencie komputerów stacjonarnych.

Kraje Azji i Pacyfiku w skali całego regionu wykazały negatywny trend na rynku komputerów PC, w szczególności z uwagi na spadek odnotowany w Chinach. Wyniki w poszczególnych krajach zrównoważyły wynik całkowity. Indonezja zanotowała silny wzrost zarówno w sektorze komputerów przenośnych, jak i stacjonarnych. Tajlandia, Filipiny i Indie wsparły wzrost w sektorze komputerów przenośnych.

Wirtualna rzeczywistość
W segmencie komputerów przeznaczonych do gier, szybkość i niezawodność sieci domowej ma istotne znaczenie dla jakości doświadczeń graczy. Obciążenie sieci domowej zwiększa się również ze względu na wymagania technologii VR (rzeczywistości wirtualnej), zwłaszcza w wersji bezprzewodowej. W pierwszej połowie 2018 roku wartość obrotów w segmencie okularów w pełni przystosowanych do technologii VR dla urządzeń PC, osiągnęła w Rosji i krajach EU10 dwucyfrowy wzrost oraz sprzedaż na poziomie ponad 20 milionów euro. Największymi rynkami były Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Branża komputerowa wykorzystuje technologię VR, wprowadzając na rynek dodatki i komputery typu VR-ready. Bezprzewodowe okulary VR mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania produktami wykorzystującymi tę technologię i doświadczeniami, jakie mogą one oferować.

O badaniu
Analizy powstały w oparciu o dane pochodzące z prowadzonego przez GfK badania panelowego sklepów detalicznych. Instytut GfK regularnie gromadzi dane w 80 krajach na całym świecie na temat sprzedaży sprzętu i urządzeń powszechnego użytku. W Polsce próbę stanowi około 6500 sklepów różnej wielkości, usytuowanych w całym kraju, zarówno tradycyjnych jak i internetowych, specjalizujących się w różnych branżach (AGD, RTV, IT, optyce, książkach, motoryzacji i innych) a także hipermarkety i hipermarkety budowlane. Na podstawie raportowanych danych, instytut GfK opracowuje analizy strukturalne – zagregowane dla całych kanałów dystrybucji i rynków.

GfK Insight Summit Poland 2018
9 października 2018 roku w Warszawie instytut GfK organizuje konferencję poświęconą prezentacji rozwiązań bazujących na adaptacji technologii AI, AR, IoT, algorytmów, integracji danych, do praktyki badawczej i marketingowej.

Wspólnie z wiodącymi ekspertami z branży, detalistami i usługodawcami, przedstawione zostaną studia przypadków i najnowocześniejsze podejścia badawcze z zakresu digitalizacji i integracji danych. Omawiane zagadnienia będą dotyczyć m.in. tematyki sztucznej inteligencji, nowych ścieżek dostępu do insightów konsumenckich oraz danych w działaniu – marketingu, insightów, rekomendacji dostępnych po jednym kliknięciu.