Co zapewnia komunikacyjne NNW? Kiedy warto je wykupić?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest zaliczane do obowiązkowych świadczeń. Nigdy jednak nie wiadomo, co zdarzy się na drodze, dlatego warto uzupełnić swoje OC tą polisą komunikacyjną. Stanowi ona finansowe zabezpieczenie w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych powstałych na skutek drogowej kolizji.

Zakres

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to dobrowolne świadczenie, które sprzedawane jest jako samodzielny produkt lub część pakietu polis. Właściciel NNW ma prawo do otrzymania odszkodowania w przypadku doznania urazów na skutek spowodowanego przez siebie wypadku samochodowego. Ubezpieczenie obejmuje również ochroną pasażerów znajdujących się w pojeździe, który uległ kolizji. Odszkodowanie wypłacane jest niezależnie od posiadanego świadczenia OC. Szczegółowe informacje na temat zakresu polisy tego typu znaleźć można na stronie multiagencji https://cuk.pl/.

Ochrona

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW obowiązuje wówczas, gdy uszczerbek na zdrowiu powstał w wyniku:

  • kolizji drogowej,
  • wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
  • załadunku, czy też rozładunku,
  • naprawy auta na trasie.

Towarzystwo może jednak odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli sprawca wypadku prowadził samochód pod wpływem alkoholu albo środków odurzających. Polisa NNW nie obejmuje również kierowców, którzy nie posiadają uprawnienia do prowadzenia auta. Na wypłatę odszkodowanie nie mogą liczyć osoby, które świadomie i celowo doprowadziły do sytuacji, w której osoba trzecia doznała uszczerbku na zdrowiu. Jeśli liczba pasażerów w pojeździe przekraczała liczbę miejsc wskazaną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, wówczas dany zakład ma prawo obliczyć wysokość świadczenia dla każdego poszkodowanego ze stosunku sumy polisy do liczby przewożonych osób.

Polisa NNW to świetne rozwiązanie dla osób, które często podróżują samochodem. Przy wyborze odpowiedniego pakietu nie należy jednak kierować się jedynie ceną świadczenia. Tanie polisy mogą mieć bowiem wiele ograniczeń. Optymalny pakiet powinien obejmować zarówno wypłatę odszkodowania, jak i pokrycie kosztów transportu oraz rehabilitacji. Informacji o zakresie ubezpieczenia i wyjątkach należy szukać w OWU.