Czy korzystając z regularnych porad prawnych w zakresie prawa pracy, pracodawca może uniknąć sporów z pracownikami?

By należycie zabezpieczyć interes firmy na wypadek trudnej relacji z pracownikiem, warto skorzystać z pomocy prawników.

Wiele sporów na linii pracodawca – pracownik wynika z nieznajomości przepisów prawa pracy przez którąś ze stron. Ryzyko wystąpienia takich sytuacji można jednak zminimalizować, współpracując z kancelariami prawnymi. Poniżej wyjaśniamy jak to możliwe.

Dlaczego regularne korzystanie z porad prawnych jest ważne przy prowadzeniu firmy?

Dla każdego przedsiębiorcy jedną z kluczowych dziedzin prawa jest prawo pracy. Porady od profesjonalnych prawników mają realny wpływ na to, jak w danej firmie wygląda proces zatrudnienia ludzi oraz czy dochodzi w nich do naruszania praw pracowników. Korzystanie przez przedsiębiorców z porad prawników ma zdecydowanie wymierny, pozytywny wpływ na działalność przedsiębiorstw. Przede wszystkim pracodawcy są bardziej świadomi prawa, zgodnie z którym powinni wykonywać swoją działalność. Kontakt z prawnikami jest również szansą na prawidłowe zorganizowanie wszystkich procesów firmy, ale i na właściwe respektowanie praw ludzi, którzy w tej firmie są zatrudnieni. Praktyka pokazuje, że przedsiębiorcy, którzy nie korzystają ze stałych porad prawnych, często opierają swoje decyzje i organizację wielu sfer działalności firmy na bardzo mylnych założeniach. Długofalowo jest to źródłem wielu problemów prawnych, ale i finansowych. Przedsiębiorstwa, których właściciele organizują działalność z naruszeniem prawa, są zwykle dużo bardziej narażone na negatywne wyniki kontroli, tak instytucji finansowych, jak i inspekcji pracy. Zwykle kończy się to również płaceniem wysokich kar. Wreszcie, przedsiębiorcy, którzy nie korzystają ze wsparcia prawników, często zawierają umowy na bardzo niekorzystnych warunkach. Innymi słowy: nie potrafią dostatecznie zadbać o właściwe zabezpieczenie interesu prawnego i finansowego prowadzonych przez siebie przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy respektujący prawo pracy minimalizują ryzyko konfliktów pracowniczych

Praktyka pokazuje, że wiele poważnych sporów pracowniczych wynika z tego, że pracodawcy nie znali przepisów prawa albo świadomie odmawiali ich respektowania. Pracownicy przez to czuli się bardzo sfrustrowani oraz żyli w poczuciu, że ich prawa są całkowicie łamane. Wielokrotnie jest tak, że przedsiębiorca odmawia uznania roszczeń czy uwag zgłaszanych przez pracownika, wskazując, że ten nie ma racji, a przywołane przez niego przepisy Kodeksu pracy w ogóle nie mają zastosowania we wskazanej sytuacji. Takie podejście pracodawcy nierzadko jest błędne, niezgodne z przepisami prawa, a dodatkowo rozpoczyna poważny spór ze współpracownikiem, niejednokrotnie kończący się na wokandzie sądowej. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z porad profesjonalnych prawników prawa pracy i zawczasu konsultują sporną sprawę, zyskują możliwość właściwego działania i uniknięcia eskalacji konfliktu czy nawet przegranej sprawy sądowej.

Zobacz również:

Co można zyskać, zlecając zakładanie spółek prawnikom?