Ubezpieczenia dla firm

Wsparcie brokera ubezpieczeniowego w branży IT, budowlanej i projektowej na etapie obsługi ubezpieczeniowej jest korzystne i pomaga uzyskać zadowalające efekty negocjacji.

Ubezpieczenie na korzystnych warunkach z brokerem

Nasze usługo dotyczą pośrednictwa w dziedzinie ubezpieczeń i doradzania naszym klientom. W oparciu o pełnomocnictwo towarzyszymy naszym klientom i pomagamy zawrzeć korzystne umowy, dbając o wypłacanie na czas ubezpieczenia. Wiemy jak ważne jest wspieranie naszych klientom zarówno przez podpisaniem kontraktu jak i po nim. Nie tylko przepisy prawa, ale również osobiste zaangażowanie w prace jaką wykonujemy powoduje, że czujemy się zobowiązani do jak najlepszego dbania o interesy naszych klientów. Wiąże się to z udzieleniem indywidualnej porady wraz ze wskazaniem najkorzystniejszego z rozwiązań na etapie wyboru produktu ubezpieczenia. Porada ma formę pisemną i poprzedza ją rzetelne i dokładna analiza rynku i jego składowych w takiej liczby, by opracowane wskazówki co do proponowanej umowy i wyjaśnienie podstaw jej zawierania były jasne i akceptowane przez klienta.

Ubezpieczenia korzystne dla klientów krok po kroku

Sytuacja każdego z naszych klientów jest oceniana przez nas indywidualnie, gdyż zdajemy sobie sprawę z jej złożoności. Dotyczy to także umowy gwarancyjnej. W każdej sytuacji samo wskazanie jaka porada i w jakiej ilości jest niezbędna dla klienta następuje po indywidualnej ocenie Jego potrzeb. Nasi brokerzy zawsze działają w interesie osób ubezpieczonych, co daje klientom pewność, że to ich interesy będą chronione w najlepszy z możliwych sposobów. Ponadto broker każdorazowo informuje klienta o wysokości swojego wynagrodzenia, o zakresie wykonywanych prac i każdej kwestii, która ma wpływ na satysfakcjonującą współpracę dla obu stron.

Dlaczego warto współpracować z brokerem

Jesteśmy partnerem dla każdego naszego klienta i wspieramy go na różnych etapach pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz i w jego imieniu oraz dzięki udzielonemu pełnomocnictwu. Daje nam to możliwość pośrednictwa ubezpieczeniowego w całościowym wymiarze – od negocjowania umowy z ubezpieczycielem, poprzez ocenę ryzyka – aż do zawarcia umowy. Na dalszym etapie towarzyszymy klientowi także w całościowej obsłudze posprzedażowej, chroniąc jego interesy. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony https://ibu.pl/