WIG20 – co to jest?

Wycinek z gazety przedstawiający wykres WIG20

WIG20 to najważniejszy i najbardziej znany indeks związany z polską Giełdą Papierów Wartościowych. Mieszczą się w nim największe polskie spółki, których akcje są notowane na rynku. Sprawdź, jaką funkcję pełni WIG20 i dlaczego jest nazywany indeksem blue chipów.

Z tekstu dowiesz się:

  • czym jest indeks WIG20 i jaka jest jego historia,
  • jakie spółki mogą wejść w skład indeksu WIG20,
  • jak notowania WIG20 wpływają na polską gospodarkę.

Początkujący inwestorzy często jako swój pierwszy instrument wybierają forex i pary walutowe lub kontrakty terminowe na WIG20. Ale żeby zacząć inwestować, trzeba najpierw dowiedzieć się, czym właściwie jest słynny polski indeks, o którego notowaniach raz na jakiś czas z pewnością słyszysz w telewizji lub czytasz w internecie.

Indeks giełdowy WIG20 – historia i teraźniejszość

Warszawski Indeks Giełdowy, czyli WIG20, to główny indeks na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Liczbę w swojej nazwie zawdzięcza dwudziestu najwyżej kapitalizowanym i najpłynniejszym spółkom notowanym na polskim rynku akcji, które wchodzą w jego skład. Jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu brana jest pod uwagę jedynie cena zawartych w nim transakcji. Nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend.

Notowania giełdowe online z uwzględnieniem indeksu WIG20 są publikowane nieprzerwanie już od 16 kwietnia 1994 roku. Najniższa odnotowana kiedykolwiek wartość WIG20 to 577,90 punktów (28 marca 1995), zaś najwyższa – 3917,87 punktów (29 października 2007). Dla porównania – wartością bazową WIG20 jest 1000 punktów.

WIG20 – spółki, które wchodzą w skład indeksu

WIG20 jest postrzegany jako indeks blue chipów. To znaczy, że zrzesza spółki, które mają dobrą, stabilną sytuację finansową i dlatego cieszą się sporym zaufaniem inwestorów. Takie firmy charakteryzują się dużą kapitalizacją i płynnością. Nazwa zwyczajowa, blue chip, pochodzi od koloru najdroższego żetonu używanego w słynnych kasynach Monte Carlo.

W związku z powyższą informacją oczywiste jest, że nie każda spółka może wejść w skład najważniejszego polskiego indeksu. Może w nim uczestniczyć tylko 20 spółek z najwyższą pozycją w opracowywanym przez giełdowych ekspertów rankingu, w tym tylko pięć firm z jednego sektora giełdowego. Najważniejsze warunki, jakie musi spełnić emitent akcji, aby przystąpić do WIG20, to:

  • więcej niż 10% akcji w wolnym obrocie,
  • wartość akcji w wolnym obrocie wyższa niż 1 mln euro,
  • brak ogłoszenia upadłości lub toczącego się postępowania układowego,
  • brak obecności na tzw. liście alertów (subsegment GPW, do którego trafiają spółki w słabej lub niepewnej sytuacji finansowej) lub w strefie niskiej płynności.

WIG20 – notowania indeksu a gospodarka

Według wielu ekspertów giełda w danym kraju odzwierciedla stan jego gospodarki i wskazuje trendy, jakie ją czekają w przyszłości. W Polsce najwierniejszy obraz daje oczywiście WIG20, czyli najważniejszy spośród krajowych indeksów giełdowych.

Dobrym przykładem, który tego dowodzi, jest czas lockdownów podczas pandemii COVID-19. Gdy wiosną 2020 roku handel i usługi przeżywały recesję, wartość WIG20 spadła o około 40%. Z kolei kiedy jesienią pojawiły się pierwsze informacje o szczepionce i gospodarka zaczęła powoli wracać do normy, wartość najważniejszego polskiego indeksu wzrosła o około 20%.

Czy wiesz, że w WIG20 i inne indeksy giełdowe możesz zainwestować za pomocą kontraktów CFD, czyli opartych o różnice kursowe? W ten sposób nie musisz fizycznie nabywać akcji, które wchodzą w skład danego indeksu, a jedynie spekulować wzrost lub spadek kursu. Taką możliwość daje swoim klientom TMS Brokers – grupa profesjonalnych brokerów z dużym doświadczeniem. Sprawdź ich ofertę, załóż konto i zacznij naukę inwestowania od darmowej platformy forex demo, dzięki której szybko nauczysz się, jak działa rynek.