Innowacje i rynki wschodzące kształtują wartość sprzedaży dużego AGD

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku globalny rynek dużego AGD zanotował wzrost o 3,5 proc. Według prognoz GfK całkowita sprzedaż na rynku w ciągu roku wyniesie 178 mld euro, co oznacza wzrost o 2,2 proc. wobec roku ubiegłego (przy założeniu stałego kursu euro). Główne czynniki kształtujące wzrost na rynku dużego AGD to urządzenia wielofunkcyjne, łączność, sprzedaż internetowa i wysoka dynamika sprzedaży na rynkach wschodzących. To główne wnioski dotyczące globalnego rynku dużych urządzeń AGD przygotowane przez analityków GfK z okazji targów elektroniki IFA 2018, właśnie rozpoczynających się w Berlinie.

W ubiegłym roku wzrost sprzedaży w skali globalnej wyniósł 2,6 proc., w roku bieżącym – 2,2 proc. W pierwszej połowie roku tendencję wzrostową można było zaobserwować w Rosji (wzrost o 11 proc.), krajach Ameryki Łacińskiej (o 9 proc.) oraz krajach Azji i Pacyfiku, które odpowiadały za 66 proc. całkowitego wzrostu. Wynik udało się osiągnąć głównie dzięki wsparciu rynku chińskiego, ale również wietnamskiego (21 proc.), gdzie sprzedaż lodówek i zmywarek nieustannie rośnie, wspierana przez wzrost gospodarczy i niską inflację. Po dziesięciu latach wzrostu, na rynku niemieckim trwa obecnie spowolnienie, jednak wciąż pozostaje on trzecim największym rynkiem dużego AGD na świecie.

Artur Noga-Bogomilski, analityk GfK w zakresie rynku dużego AGD, komentuje: „W segmencie dużego AGD wydajność jest najważniejszym czynnikiem oddziałującym na wszystkie duże rynki. Przekłada się to na wzrost pojemności zmywarek i piekarników oraz wymiarów lodówek. Dla przykładu, segment pralek o pojemności 9 kg wsadu lub wyższej wzrósł o 15 proc. i po raz pierwszy w historii stał się większy od wszystkich pozostałych segmentów.”

Innowacje wspierają rynek premium
Wzrost zamożności, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, wiąże się z większą gotowością do inwestowania w techniczne dobra konsumpcyjne. Coraz więcej konsumentów może pozwolić sobie na zakup produktów premium, wyposażonych w najnowsze innowacje. Przykładem są płyty grzewcze ze zintegrowanymi wyciągami, których średnia cena sprzedaży przekracza 2500 euro i które przyczyniły się do gwałtownego wzrostu sprzedaży, przekraczającego 50 proc. w pierwszej połowie 2018 roku. W Niemczech segment płyt grzewczych ze zintegrowanymi wyciągami wzrósł o kolejne 36 proc. w pierwszej połowie roku i odpowiada już za 1/4 całkowitych obrotów kategorii. Funkcje, które wpływają na wzrost wartości urządzenia są także czynniki temperatury w płytach grzewczych, wielodrzwiowe lodówki i funkcje suszenia w zmywarkach. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedaż w segmencie premium, czyli urządzeń z ceną przekraczającą 800 euro, wzrosła o 11 proc. Obecnie niemal 20 proc. środków wydawanych jest w tej klasie cenowej.

Łączność i sprzedaż internetowa: konsumenci z regionu Azji i Pacyfiku na czele
W krajach Azji i Pacyfiku, w szczególności w Chinach, cyfryzacja jest priorytetem, a konsumenci coraz częściej wprowadzają do swojego życia zintegrowane rozwiązania cyfrowe. Oczekiwania w stosunku do urządzeń typu smart są wysokie, a wskaźniki ich wykorzystania należą do najwyższych na świecie. W pierwszej połowie 2018 roku niemal 50 proc. wszystkich urządzeń typu smart na świecie sprzedano w Chinach, a wskaźnik wzrostu utrzymuje się na poziomie około 30 proc. W krajach Azji i Pacyfiku w urządzenia typu smart inwestuje się 23 proc. przychodów, w Europie Zachodniej i Wschodniej jedynie 10 proc. Chiny stanowią również impuls dla handlu online. Osiągając w ubiegłym roku wzrost na poziomie 29 proc., internetowa sprzedaż detaliczna odpowiada aktualnie za 37 proc. całkowitej wartości rynku chińskiego.

O badaniu
Analizy powstały w oparciu o dane pochodzące z prowadzonego przez GfK badania panelowego sklepów detalicznych. Instytut GfK regularnie gromadzi dane w 80 krajach na całym świecie na temat sprzedaży sprzętu i urządzeń powszechnego użytku. W Polsce próbę stanowi około 6500 sklepów różnej wielkości, usytuowanych w całym kraju, zarówno tradycyjnych jak i internetowych, specjalizujących się w różnych branżach (AGD, RTV, IT, optyce, książkach, motoryzacji i innych) a także hipermarkety i hipermarkety budowlane. Na podstawie raportowanych danych, instytut GfK opracowuje analizy strukturalne – zagregowane dla całych kanałów dystrybucji i rynków.

GfK Insight Summit Poland 2018
9 października 2018 roku w Warszawie instytut GfK organizuje konferencję poświęconą prezentacji rozwiązań bazujących na adaptacji technologii AI, AR, IoT, algorytmów, integracji danych, do praktyki badawczej i marketingowej.

Wspólnie z wiodącymi ekspertami z branży, detalistami i usługodawcami, przedstawione zostaną studia przypadków i najnowocześniejsze podejścia badawcze z zakresu digitalizacji i integracji danych. Omawiane zagadnienia będą dotyczyć m.in. tematyki sztucznej inteligencji, nowych ścieżek dostępu do insightów konsumenckich oraz danych w działaniu – marketingu, insightów, rekomendacji dostępnych po jednym kliknięciu.