Czym zajmuje się tester oprogramowania?

Branża IT jest bardzo dynamiczna i rozwojowa. Wciąż rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów. Jednymi z nich są testerzy oprogramowania. Warto wiedzieć, na czym polega ich praca oraz jakie predyspozycje są konieczne do wykonywania tego zawodu, gdyż to bardzo dochodowa branża.

Kto może zostać testerem oprogramowania?

Tester oprogramowania powinien posiadać zestaw cech, które znacząco ułatwią oraz usprawnią mu wykonywanie powierzonych zadań. Powinna być to osoba sumienna oraz cierpliwa. Nie ulega wątpliwości, że testowanie oprogramowania to zadanie dla rzetelnych i dociekliwych testerów, ale i ludzi, którzy nie boją się zgłaszać uwag i przekazywać złych wieści. Wybierając firmę świadczącą usługi informatyczne, warto sprawdzić, czy właśnie takie osoby są tam zatrudniane. Gwarantuje to dokładne zrealizowanie powierzonych zadań. Należy podkreślić, że w tym zawodzie przydane bywają także: asertywność, kreatywność, samodzielność oraz umiejętność rozwiązywania napotykanych problemów. Warto, aby osoba będąca testerem oprogramowania potrafiła pracować w zespole. Należy podkreślić, że wejście do branży IT na to stanowisko nie wymaga ukończenia studiów kierunkowych. Bardzo ważne są jednak doświadczenie oraz wiedza, którą można zdobywać na kursach i szkoleniach. Warto wybrać te, które skupiają się na praktycznym aspekcie testowania programów. Warto także pamięć, że ze względu na dynamiczność branży na testerze oprogramowania ciąży presja ciągłego dokształcania się, zdobywania wiedzy i rozwijania wcześniej nabytych umiejętności.

Jakie obowiązki ma tester oprogramowania?

Głównym zadaniem testera oprogramowania jest, jak można się domyślić, sprawdzanie już napisanych: programów, stron, aplikacji lub systemów przed dostarczeniem ich klientom. Wśród początkowych zadań testera wyróżnia się m.in. przygotowanie planu przeprowadzanych testów. Robi się to, bazując na specyfikacji oprogramowania dostarczanego przez jego twórców (developerów). Praca testera skupia się na tym, aby kod finalnego produktu był pozbawiony wad, błędów lub usterek. Konieczne jest także sprawdzenie bezpieczeństwa programu pod kątem wycieku danych bądź ataków hakerskich. W celu ich wykrycia zazwyczaj przeprowadza się specjalistyczne testy użyteczności. W każdym projekcie używane są różnorodne metody oraz sposoby wykrycia tzw. bugów. Początkowo tester skupia się na działaniu programu w najbardziej typowym środowisku, by wraz z postępami pracy wykrywać błędy na rzadziej wykorzystywanym software i sprzęcie. Informacja o wykrytych błędach przekazywana jest do programistów, którzy na ich podstawie optymalizują i poprawiają kod oprogramowania. Po tych działaniach program wraca do testera w celu ponownej weryfikacji poprawności kodu. W przypadku nienagannego działania programu musi wykazać i udowodnić, że pozbawiony jest błędów. W zależności od wielkości firmy tester oprogramowania działa w zespole developerskim, czyli twórców programu lub w odrębnej jednostce – dziale testów.

Tester oprogramowania – stanowiska

Zasadniczy podział stanowisk opiera się na rozróżnieniu testerów ręcznych oraz automatycznych. Pierwsi z nich wykonują sprawdzenie kodu „ręcznie”, bez wykorzystania skryptów i narzędzi, z kolei drudzy stosują do tego przyrządy i pomoce.

Dodatkowo wyróżnić możemy:

  • testera funkcjonalnego badającego działanie programu z punktu widzenia użytkownika – jego funkcjonalność oraz realizację potrzeb nabywcy,
  • testera wydajności badającego działanie programu w warunkach przeciążenia,
  • wyspecjalizowanego testera – skupiającego się na pojedynczych, wybranych aspektach działania programu, które są jego „działką”.