Jak sprawdzić poziom zabezpieczeń w firmie?

Bezpieczeństwo danych i komunikacji jest niezwykle ważne w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego branżę. Wprowadzając nowe systemy do naszej działalności musimy opierać się na określonych wymaganiach, które zapewniają bezpieczeństwo dokumentacji, kadrze i pracownikom. Warto sprawdzić obecny poziom zabezpieczeń już teraz, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w przyszłości.

Obszary zabezpieczeń w firmie

Oczywiście najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo fizyczne pracowników, jednak często mylimy zagadnienia związane z BHP z bezpieczeństwem zabezpieczeń przepływu danych. Pracownik bezpieczny to przede wszystkim taki pracownik, który nie obawia się o swoje dane osobowe. Równie ważne są tu oczywiście wszelkie dane i dokumenty dotyczące klientów i kontrahentów firmy.

Bezpieczeństwo powinno więc obejmować przede wszystkim przepływ danych, również w rozumieniu teleinformatycznym. Systemy informatyczne powinny być zabezpieczone w najwyższym stopniu, jako niezbędne narzędzie pracy w większości firm.

Bezpieczeństwo to także legalność i zgodność z prawem. Musimy upewnić się, że nasza codzienna dokumentacja jest zgodna z prawem polskim i europejskim i dostosować się do nowych regulacji prawnych.

Jak sprawdzić, czy firma jest bezpieczna?

Najlepszą metodą na weryfikację systemów bezpieczeństwa jest zlecenie audytu. Audyt bezpieczeństwa to badanie zlecone zewnętrznemu podmiotowi, które pozwala zweryfikować w jaki sposób funkcjonują nasza rozwiązania organizacyjne i które obszary bezpieczeństwa mogą być szczególnie narażone.

Firma przeprowadzająca audyt nie tylko zbiera informacje dotyczące bezpieczeństwa w naszej działalności, ale także przedstawia możliwe do wdrożenia rozwiązania. Firma sprawdzi też, czy nasza dokumentacja jest zgodna z obowiązującym prawem.

Dobry wykonawca powinien przedstawić szczegółowy wykaz obecnych i potencjalnych zagrożeń, dzięki czemu natychmiastowo poprawimy sytuację w firmie – narzędziem, które to umożliwia jest przede wszystkim profesjonalnie wykonany audyt bezpieczeństwa.