Wykorzystanie powłok ochronnych w przemyśle

Warstwę nałożoną na powierzchnię metalu w celu zabezpieczenia go przed zniszczeniem – np. wskutek korozji – nazywa się powłoką ochronną. Ilość stosowanych dziś powłok ochronnych jest niezwykle duża. Coraz popularniejsze stają się powłoki uniwersalne, które chronią przed niemal wszystkimi możliwymi zagrożeniami. Gdzie znajdują zastosowanie powłoki ochronne? Jakie są ich zadania w poszczególnych gałęziach przemysłu i z czego wynikają?

Powłoki ochronne w poszczególnych gałęziach przemysłu

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie przemysłu bez narzędzi, maszyn, pojemników, całych konstrukcji wykonawczych i innych elementów częściowo lub w całości metalowych. Ze względu na swoją specyfikę, każda konstrukcja metalowa jest narażona na działanie pewnych czynników niszczących. Mogą to być czynniki chemiczne lub fizyczne, które zaburzają strukturę danej konstrukcji. Dlatego też powłoki ochronne są w przemyśle absolutnie niezbędne. W poszczególnych gałęziach przemysłu powłoki mają nieco inne zadania.

Ochrona przed ogniem

Obecnie istnieją powłoki ochronne, które zapewniają całkowitą ochronę przed ogniem. Przykładem jest powłoka line-x, stosowana między innymi przez amerykańskie wojsko. Poliuretanowa warstwa ochronna zabezpiecza metal przed uszkodzeniem wskutek działania wysokich temperatur i ognia. Ponadto, jest również odporna na wybuchy. Tym samym powłoki tego typu znajdują zastosowanie w przemyśle paliwowo-energetycznym. Zabezpieczają one pojemniki na paliwo i inne substancje łatwopalne. Jeżeli dojdzie do zapalenia paliwa w pojemniku szczelnie pokrytym powłoką ognioodporną, nie dojdzie do rozprzestrzenienia się ognia, a tym samym pożaru, który mógłby zagrażać ludziom. Między innymi z tej samej przyczyny – zapobiegnięcia wybuchom i pożarom – powłoki są również wykorzystywane w przemyśle chemicznym, w którym wykorzystuje się wiele łatwopalnych substancji.

Ochrona przed substancjami żrącymi

Niektóre silnie żrące substancje mogą zagrozić strukturze metalu, dlatego też należy chronić przed nimi powierzchnie maszyn i urządzeń. Dotyczy to między innymi przemysłu chemicznego, w którym to wykorzystuje się najwięcej żrących substancji. Jak już wcześniej wspomniano, w przemyśle chemicznym powłoki ochronne pokrywają pojemniki na substancje łatwopalne, jednak znajdują zastosowanie również w przypadku pojemników z substancjami żrącymi. Warto również mieć na uwadze, że niektóre substancje, o których mowa, mogą być szkodliwe dla człowieka. Powłoka ma czasami za zadanie również zapobiegnięcie wydostaniu się substancji z pojemnika, aby nie mogła ona nikogo zranić.

Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym

Co prawda metale to często materiały bardzo wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, jednak niektóre z nich charakteryzują się nieco większa wrażliwością. Poza tym, czasami nacisk czy uderzenie może być tak silne, że nawet wytrzymały metal nie wytrzyma. Dlatego też powłoki ochronne stosuje się jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym, na przykład w przemyśle budowlanym, gdzie w użyciu są wyjątkowo ciężkie urządzenia i materiały.